Salih Maydanoz Tozu

Kurutulmuş maydanoz, taze maydanoz kullanılarak üretilen ve üretim sonucunda elde edilen kurutulmuş üründür.Taze maydanoz kurutulmadan önce yaklaşık %83-88 civarında su içerir. Kurutma ile kurutulan taze üründeki su oranı çok düşük değerlere indirilir. Kurutma sonucunda yaklaşık 6-8 kg maydanoz kullanılarak 1 kg kuru maydanoz elde edilir. Kurutma esnasında üründeki su buharlaşır ve ürünün öz kısmı kalır. Bu sebeple kuru maydanoz besin değerleri özellikle karbonhidrat, vitamin, protein,yağ gibi oranlar çok yükselmiştir. Kurutulmuş maydanoz, taze ürünün uygun şartlarda gerekli ön işlemlerden
geçirilerek kurutulması ile üretilmiştir. Kurutma sonucunda kurutulan üründeki suyun buharlaşması ile ürünün özü kalır ve doğal kuru maydanoz içindeki besin değerleri , vitaminler, etken maddeler, taze doğal haline oranla çok yükselir. Aynı miktar taze maydanoz tüketmek ile kurutulmuş maydanoz tüketmek arasında besin değerleri açısından çok farklılık vardır ama faydalar açısından ise istisnai durumlar dışında, doğal taze maydanoz neye iyi geliyorsa kuru maydanoz aynı konuda faydalıdır denebilir.

Category: